Parcours

Het is tijd om te sporten

Het parcours van de schiptrekkerstriatlon wordt later meegedeeld.